Avesta Whiskysällskap - Medlemskap

(senast uppdaterad 2016-10-16)

 

 

Medlemskap

Avesta Whiskysällskap är en öppen förening som inte tillämpar några begränsningar på antalet medlemmar. Om vi i framtiden ser praktiska problem med antalet medlemmar kan detta dock komma att omprövas i samband med ett av föreningens årsmöten.

 

Våra stadgar säger så här om medlemskapet,

 

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av fastställd inträdesavgift och medlemsavgift. Föreningsmedlem kan efter beslut av Styrelsen uteslutas.

 

Skäl för uteslutning är icke erlagda beslutade avgifter eller motarbetande av föreningens verksamhet. Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen samt hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas.

 

 

Hedersmedlem

Hedersmedlemskap beslutas av styrelsen och kan utdelas till personer som har gjort insatser för föreningen eller whiskyintresset i stort. Förening har så här långt, se datum ovan, utdelat tre hedersmedlemskap. 

 

 

Hur man blir medlem

Medlem blir man genom att till föreningen bankgirokonto betala in medlemsavgiften och i samband med inbetalningen ange

·        Namn

·        Adress

·        Telefonnummer

·        Mail-adress (om sådan finns)

 .

Medlemsavgiften delas upp i två delar:

·         Inträdesavgift, betalas endast av nytillkomna medlemmar

·         Årsavgift, betalas av både befintliga och nytillkomna medlemmar

 

Medlemsavgiften erläggs årsvis och gäller från inbetalning fram till föreningens första aktivitet kommande år.

 

För verksamhetsåret 2016 respektive 2017 är

 

Föreningens bankgironummer är 5702-6502.

 

 

Vad ingår i medlemskapet

 

Vi har så här i början av föreningens levnad sakta men säkert arbetat på att förbättra rutiner och informationsvägar så att hanteringen ska fungera så smidigt och enkelt som möjligt. Ju enklare det är att hantera den administrativa delen av verksamheten för styrelsen och andra aktiva medlemmar, desto mer tid får kan förhoppningsvis läggas på aktiviteterna och informationen.

 

Medlemskap som gåva

Vi får ibland förfrågningar där man vill ge bort ett medlemskap som gåva. Det går alldeles ut märkt att göra så.

 

Om det är en gåva som man vill överlämna i samband med en födelsedag eller likande så kan föreningen ordna ett medlemsbevis som då kan lämnas över till mottagaren. Föreningen behöver, precis som för alla  medlemmar, information om, namn, adress och så vidare. När det gäller gåvor som ges bort vid en specifik dag så vill man kanske inte att föreningen skickar någon information (mail eller brev) till den nye medlemmen innan presenten överlämnats. I så fall är det viktigt att man förklarar det i samband med att man skaffar medlemskapet.

 

Att ge bort deltagandet i en provning samtidigt som medlemskapet kan också ordnas. Det finns dock två saker som kan göra det lite besvärligt. Dels kanske den som mottager gåvan inte kan delta just det datum man tänkt sig, och dels kanske priset för den utsedda provningen ännu inte är känt. Priset för en provning är ju beroende av vad vi provar just då och anges i samband med inbjudan till respektive provning. Vi rekommenderar därför att mottagaren av gåvan får bestämma vilket provningstillfälle som passar bäst och att givarna av gåvan antingen samlar ihop en summa som kan gå till att betala en provning eller erbjuder sig att betala provningen så fort medlemmen har bestämt sig.

 

För att ordna ett medlemskap att ge som gåva ber vi er enklast kontakta någon i styrelsen.

 

 

Lite mer om vad vi vill erbjuda genom medlemskapet

Föreningen vill erbjuda sina medlemmar möjligheten att genom provningar och en del andra aktiviteter som studiebesök och liknande få uppleva olika typer av whisky och få information om whisky och saker som har med whisky att göra.

 

Vi ser medlemskapet som ett enkelt sätt att för relativt billig pennig få smaka på många olika sorters whisky och därmed få tips om en och annan whisky som man kanske kan tänka sig smaka mera av, och likaså åt andra hållet även kunna avfärda en del provade sorter som sådana man inte behöver köpa för egen del. Genom att delta i våra provningar vill vi att man ska lära man sig mer om whisky och få möjligheten att vidga sina vyer och få sig en funderare vad det är för typer man själv tycker om.

 

Whisky är något som är mycket individuellt. Det finns mycket som påverkar och influerar vad man tycker och tänker om whisky. Alla har rätt till sin egen åsikt och uppfattning. Därför är ett av våra motton - ”Det finns inget facit”

 

 

Välkommen som medlem !