Avesta Whiskysällskap - Nyheter

 

Här kommer information om nyheter, erbjudanden, tips och annat att publiceras i mån av tid och intresse.

 

2021-15-13 – Inbjudan till Provning 121 (2021-06-05) har skickats ut

Inbjudan till provning 121 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Styrelsens

 

2021-05-13 – Uppdaterat program

Programmet för 2021 är nu uppdaterat med den nya provningen 2021-06-05.

 

2021-05-08 Sammanfattning Provning 119

En komplett sammanfattning för provning 119 har lagts upp på hemsidan

 

2021-04-22 – Uppdaterat program

Programmet för 2021 är nu uppdaterat med nya datum för hösten samt tema Laphroaig för provning 123 med destillerichefen John Campbell som provningsledare.

 

2021-03-20 – Inbjudan till Provning 119 (2021-04-17) har skickats ut

Inbjudan till provning 119 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Balvenie

 

2021-03-14 Sammanfattning Provning 118

En MINI-sammanfattning för provning 118 har lagts upp på hemsidan

 

2021-02-14 – Inbjudan till Provning 118 (2021-03-13) har skickats ut

Inbjudan till provning 118 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Bowmore.
 

2021-02-13 Sammanfattning Provning 117

En MINI-sammanfattning för provning 117 har lagts upp på hemsidan

 

2021-02-06 – Provning 117 genomförd

102 medlemmar och gäster deltog i provningen.

 

2021-02-03 – Kallelse till årsmötet 2021-02-18

Kallelse och underlag till föreningens årsmöte har skickats ut till medlemmarna via e-post och brev.

 

2021-01-23 – SWF Kvartalsbrev

Senaste kvartalsbrevet från SWF finns att läsa HÄR

 

2021-01-12 – Inbjudan till Provning 117 (2021-02-06) har skickats ut

Inbjudan till provning 117 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Lost Distilleries.
 

2020-11-11 – Provning 117 (2020-12-05) - INSTÄLLD

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Dalarna kring Covid-19 så har styrelsen beslutat att ställa in provning 117.

Programmet för 2020 är nu också uppdaterat enligt detta. Se HÄR


 

2020-11-11 – Inbjudan till Provning 117 (2020-12-05) har skickats ut

Inbjudan till provning 117 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Japan.
 

2020-09-22 – Inbjudan till Provning 116 (2020-10-17) har skickats ut

Inbjudan till provning 116 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Braunstein.
 
2020-09-15 Uppdaterat program med ny provning 2020-10-17

Vi har nu gjort en uppdatering av provningsprogrammet för 2020.

Provning 116 med tema "Braunstein" är nu inlagd 2020-10-17. Den sedan tidigare inställda provningen kommer nu att bli av med ett litet speciellt Covid anpassat upplägg. Inbjudan kommer ut inom den närmaste tiden.

Provning 117 har nu tema "Japan"

 

Se det uppdaterade programmet för 2020 HÄR

 

2020-07-27 Provning 118 och 119 - INSTÄLLDA

Vi ställer nu in provning 118, som var tänkt att hållas 2020-09-05 (Lost Distilleries)

Vi ställer nu in provning 119, som var tänkt att hållas 2020-10-10 (Bowmore)

 

Programmet för 2020 är nu också uppdaterat enligt detta. Se HÄR

 

2020-07-25 – SWF Kvartalsbrev

Ett extra kvartalsbrev från SWF med information om Whisky Convention finns att läsa HÄR

Vi återkommer med mer info när vartefter vi får besked från SWF.

 

2020-07-10 – SWF Kvartalsbrev

Senaste kvartalsbrevet från SWF finns att läsa HÄR

OBS: Whisky Convention blir inte av i september som SWF planerat.

Vi återkommer med mer info när vi får nya besked från SWF.

 

2020-05-28 – SWF Kvartalsbrev

Årets andra kvartalsbrev från SWF finns att läsa HÄR

 

2020-04-05 Provning 117 - INSTÄLLD

Vi ställer nu in provning 117, som var tänkt att hållas 2020-05-16.

 

2020-03-24 Provning 116 - INSTÄLLD

Vi ställer nu in provning 116, som var tänkt att hållas 2020-04-18.

 

2020-03-21 Sammanfattning Provning 115

En MINI-sammanfattning för provning 115 har lagts upp på hemsidan

 

2020-03-14 – Provning 115 genomförd

104 medlemmar deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2020-03-08 Sammanfattning Provning 114

En sammanfattning för provning 114 har lagts upp på hemsidan

 

2020-03-02 – Årsmötesprotokoll

Protokollet från föreningens årsmöte 2020-02-08 är nu justerat.

En sammanfattning har lagts upp på hemsidan.

 

2020-02-28 – Inbjudan till Provning 115 (2020-03-14) - UPPDATERING

Inbjudan till provning 115 har nu uppdaterats med mer information om de flaskor vi ska prova.

Uppdateringen har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

 

2020-02-27 – Program 2020 - UPPDATERING

Programmet för provningsåret 2020 har nu uppdaterats. Två provningar har nu fastslagits.

De är,

-          Provning 116 - 2020-04-18, Tema: Japan, Provningsledare: Whiskysystrarna

-          Provning 118 - 2020-09-05, Tema: Lost Distilleries, Provningsledare: anges senare

 

2020-02-19 – Inbjudan till Provning 115 (2020-03-14) har skickats ut

Inbjudan till provning 115 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Glengoyne.

 

2020-02-19 – SWF Kvartalsbrev

Årets första kvartalsbrev från SWF finns att läsa HÄR

 

2020-02-08 – Provning 114 genomförd

130 medlemmar deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

Inga gäster fick plats denna gång.

 

2020-02-08 – Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte före provning 114..

Sammanfattning av årsmötet i kort punktform kommer på hemsidan efter att protokollet justerats.

 

2020-01-28 Provning 114 (2020-02-08) – FULLSATT

Provningen är fullsatt. En väntelista upprättas. För plats på väntelista skickas mail Arne.

 

Vi kan konstatera att vår kommande provning nu har varit populär eftersom den redan nu är fullsatt, och vi kommer troligtvis att behöva tacka nej till en del medlemmar och gäster.

Nu gör vi en genomgång av de senast inkomna anmälningarna samt de gäster som är anmälda för att beräkna vilka som får plats. Besked till de som inte får plats kommer att ges senast under helgen.

De som anmält sig men inte får någon plats kommer att erbjudas möjlighet att ställas på väntelista, ifall det inkommer några avhopp.

 

2020-01-27 Provning 114 (2020-02-08) – NY RUTIN

Från och med ska inga anmälningar till provningen göras via inbetalning till föreningens konto. De medlemmar som vill anmäla sig själva eller en gäst skickar istället ett mail till Arne. Tiden för det mottagna mailet avgör i vilken ordning respektive anmälan hanteras.

 

På detta sätt kan vi i styrelsen ha god kontroll över anmälningarna vi undviker extra arbete med att göra en återbetalning om anmälaren inte får plats.

 

Inbetalning för provningen sker först efter besked från Arne att det är klart med plats och att man kan betala in. Besked om anmälda platser på provningen och plats för anmälda gäster kommer att lämnas efter sista anmälningsdagen 2020-01-30.

 

2020-01-13 Provning 114 (2020-02-08) - Uppdatering

Det är nu ca 70 deltagare anmälda till provningen.

Sista anmälningsdag är 2020-01-30

Max antal deltagare är 105.

 

2020-01-08 – Inbjudan till Provning 114 (2020-02-08) har skickats ut

Inbjudan till provning 114 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Single Sherry Cask.

 

2020-01-06 – Medlemsavgift 2020

Information om inbetalning av medlemsavgift för 2020 har skickats ut till medlemmarna via e-post.

Brevutskick följer inom kort.

 

2019-12-27 – Program 2020

Programmet för provningsåret 2020 har nu lagts upp på hemsidan.

 

2019-12-19 Sammanfattning Provning 113

En sammanfattning för provning 113 har lagts upp på hemsidan

 

2019-12-07 – Provning 113 genomförd

131 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-11-22 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 119 deltagare anmälda till provningen. Varav 105 på plats.

Sista anmälningsdag är 2019-11-28

Max antal deltagare på plats är 120.

 

2019-11-12 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 105 deltagare anmälda till provningen. Varav 95 på plats.

Sista anmälningsdag är 2019-11-28

Max antal deltagare är 120.

 

2019-11-08 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 100 deltagare anmälda till provningen. Varav 90 på plats.

Sista anmälningsdag är 2019-11-28

OBS: Vi finner att vi kan öka maxantalet från 105 till 120 om det behövs.

 

2019-11-02 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 70 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 105. Sista anmälningsdag är 2019-11-28

 

2019-10-27 – Inbjudan till Provning 113 (2019-12-07) har skickats ut

Inbjudan till provning 113 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Rom.

 

2019-10-20 MINI-Sammanfattning Provning 112

En MINI-sammanfattning för provning 112 har lagts upp på hemsidan

 

2019-10-12 – Provning 112 genomförd

95 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-10-02 Malt Whisky Yearbook 2020

Erbjudande om beställning av Malt Whisky Yearbook har skickats ut till medlemmarna.

 

2019-10-02 Provning 112 (2019-10-12) - Uppdatering

Det är nu ca 80 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 105. Sista anmälningsdag är 2019-10-03

 

2019-09-20 Provning 112 (2019-10-12) - Uppdatering

Det är nu ca 48 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 105. Sista anmälningsdag är 2019-10-03

 

2019-09-15 – Inbjudan till Provning 112 (2019-10-12) har skickats ut

Inbjudan till provning 112 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Kilchoman.

 

2019-09-03 MINI-Sammanfattning Provning 111

En MINI-sammanfattning för provning 111 har lagts upp på hemsidan

 

2019-08-31 – Provning 111 genomförd

83 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-08-23 – Provning 111 Förlängd anmälningstid.

Vi har under veckan drabbats av ett problem med vår hemsida, vilket nu är åtgärdat. Problemet har resulterat i att hemsidan och de länkar till dokument som ingått i våra utskick inte har fungerat.

Det har gjort att man exempelvis inte kommit åt inbjudan till provning 111.

 

Därför förlänger vi nu anmälningstiden för provningen med några extra dagar (till på måndag nästa vecka). Det fortfarande ett antal platser kvar för er som inte anmält er.

 

2019-08-04 – Inbjudan till Provning 111 (2019-08-31) har skickats ut

Inbjudan till provning 111 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Old Pulteney.

 

2019-07-13 – SWF Kvartalsbrev

Årets andra kvartalsbrev från SWF finns att läsa HÄR

 

2019-07-13 – Uppdaterat program

Programmet för 2019 är nu uppdaterat med information om aktivitet med bland annat besök på Norrtelje Brenneri 2019-09-28.

 

2019-05-15 Sammanfattning Provning 110

En sammanfattning för provning 110 har lagts upp på hemsidan

 

2019-05-11 – Provning 110 genomförd

77 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-04-24 Sammanfattning Provning 109

En sammanfattning för provning 109 har lagts upp på hemsidan

 

2019-04-16 – Inbjudan till Provning 110 (2019-05-11) har skickats ut

Inbjudan till provning 110 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Jura.

 

2019-04-12 – Provning 109 genomförd

93 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2018-04-05 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering - FULLSATT

Provningen är fullsatt och man kan bli uppsatt på en väntelista.

De som är anmälda och inte kan delta behöver meddela Hans detta.

 

2019-04-03 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering

Det är nu ca 84 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 93. Sista anmälningsdag är 2019-04-04

 

2019-03-31 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering

Det är nu ca 70 deltagare anmälda till provningen.

Sista anmälningsdag är 2019-04-04

 

2019-03-25 – Uppdaterat program

Programmet för 2019 är nu uppdaterat med text och provningsledare för provning 113.

 

2019-03-22 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering

Det är nu ca 44 deltagare anmälda till provningen.

Sista anmälningsdag är 2019-04-04

 

2019-03-17 – Inbjudan till Provning 109 (2019-04-12) har skickats ut

Inbjudan till provning 109 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Nectar of the Daily Dram

 

2019-03-10 – Årsmötesprotokoll

Protokollet från föreningens årsmöte 2019-02-09 är nu justerat.

En sammanfattning har lagts upp på hemsidan.

 

2019-03-10 MINI-Sammanfattning Provning 108

En MINI-sammanfattning för provning 108 har lagts upp på hemsidan

 

2019-03-09 – Provning 108 genomförd

57 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-02-21 Provning 108 (2019-03-09) - Uppdatering

Det är nu ca 53 deltagare anmälda till provningen.

Antalet platser har utökats från 45 till 60.

Sista anmälningsdag är 2019-02-28

 

2019-02-12 – Inbjudan till Provning 108 (2019-03-09) har skickats ut

Inbjudan till provning 108 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Cognac Special.

 

2019-02-10 MINI-Sammanfattning Provning 107

En MINI-sammanfattning för provning 107 har lagts upp på hemsidan

 

2019-02-10 Sammanfattning Provning 106

Nu finns den kompletta sammanfattningen från provning 106 upplagd på hemsidan.

 

2019-02-10 – SWF Kvartalsbrev

Årets första kvartalsbrev från SWF finns att läsa HÄR