Avesta Whiskysällskap - Nyheter

 

Här kommer information om nyheter, erbjudanden, tips och annat att publiceras i mån av tid och intresse.

_______________________________________________________________________________

 

2020-01-13 Provning 114 (2020-02-08) - Uppdatering

Det är nu ca 70 deltagare anmälda till provningen.

Sista anmälningsdag är 2020-01-30

Max antal deltagare är 105.

 

2020-01-08 – Inbjudan till Provning 114 (2020-02-08) har skickats ut

Inbjudan till provning 114 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Single Sherry Cask.

 

2020-01-06 – Medlemsavgift 2020

Information om inbetalning av medlemsavgift för 2020 har skickats ut till medlemmarna via e-post.

Brevutskick följer inom kort.

 

2019-12-27 – Program 2020

Programmet för provningsåret 2020 har nu lagts upp på hemsidan.

 

2019-12-19 Sammanfattning Provning 113

En sammanfattning för provning 113 har lagts upp på hemsidan

 

2019-12-07 – Provning 113 genomförd

131 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-11-22 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 119 deltagare anmälda till provningen. Varav 105 på plats.

Sista anmälningsdag är 2019-11-28

Max antal deltagare på plats är 120.

 

2019-11-12 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 105 deltagare anmälda till provningen. Varav 95 på plats.

Sista anmälningsdag är 2019-11-28

Max antal deltagare är 120.

 

2019-11-08 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 100 deltagare anmälda till provningen. Varav 90 på plats.

Sista anmälningsdag är 2019-11-28

OBS: Vi finner att vi kan öka maxantalet från 105 till 120 om det behövs.

 

2019-11-02 Provning 113 (2019-12-07) - Uppdatering

Det är nu ca 70 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 105. Sista anmälningsdag är 2019-11-28

 

2019-10-27 – Inbjudan till Provning 113 (2019-12-07) har skickats ut

Inbjudan till provning 113 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Rom.

 

2019-10-20 MINI-Sammanfattning Provning 112

En MINI-sammanfattning för provning 112 har lagts upp på hemsidan

 

2019-10-12 – Provning 112 genomförd

95 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-10-02 Malt Whisky Yearbook 2020

Erbjudande om beställning av Malt Whisky Yearbook har skickats ut till medlemmarna.

 

2019-10-02 Provning 112 (2019-10-12) - Uppdatering

Det är nu ca 80 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 105. Sista anmälningsdag är 2019-10-03

 

2019-09-20 Provning 112 (2019-10-12) - Uppdatering

Det är nu ca 48 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 105. Sista anmälningsdag är 2019-10-03

 

2019-09-15 – Inbjudan till Provning 112 (2019-10-12) har skickats ut

Inbjudan till provning 112 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Kilchoman.

 

2019-09-03 MINI-Sammanfattning Provning 111

En MINI-sammanfattning för provning 111 har lagts upp på hemsidan

 

2019-08-31 – Provning 111 genomförd

83 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-08-23 – Provning 111 Förlängd anmälningstid.

Vi har under veckan drabbats av ett problem med vår hemsida, vilket nu är åtgärdat. Problemet har resulterat i att hemsidan och de länkar till dokument som ingått i våra utskick inte har fungerat.

Det har gjort att man exempelvis inte kommit åt inbjudan till provning 111.

 

Därför förlänger vi nu anmälningstiden för provningen med några extra dagar (till på måndag nästa vecka). Det fortfarande ett antal platser kvar för er som inte anmält er.

 

2019-08-04 – Inbjudan till Provning 111 (2019-08-31) har skickats ut

Inbjudan till provning 111 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Old Pulteney.

 

2019-07-13 – SWF Kvartalsbrev

Årets andra kvartalsbrev från SWF finns att läsa HÄR

 

2019-07-13 – Uppdaterat program

Programmet för 2019 är nu uppdaterat med information om aktivitet med bland annat besök på Norrtelje Brenneri 2019-09-28.

 

2019-05-15 Sammanfattning Provning 110

En sammanfattning för provning 110 har lagts upp på hemsidan

 

2019-05-11 – Provning 110 genomförd

77 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-04-24 Sammanfattning Provning 109

En sammanfattning för provning 109 har lagts upp på hemsidan

 

2019-04-16 – Inbjudan till Provning 110 (2019-05-11) har skickats ut

Inbjudan till provning 110 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Jura.

 

2019-04-12 – Provning 109 genomförd

93 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2018-04-05 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering - FULLSATT

Provningen är fullsatt och man kan bli uppsatt på en väntelista.

De som är anmälda och inte kan delta behöver meddela Hans detta.

 

2019-04-03 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering

Det är nu ca 84 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 93. Sista anmälningsdag är 2019-04-04

 

2019-03-31 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering

Det är nu ca 70 deltagare anmälda till provningen.

Sista anmälningsdag är 2019-04-04

 

2019-03-25 – Uppdaterat program

Programmet för 2019 är nu uppdaterat med text och provningsledare för provning 113.

 

2019-03-22 Provning 109 (2019-04-12) - Uppdatering

Det är nu ca 44 deltagare anmälda till provningen.

Sista anmälningsdag är 2019-04-04

 

2019-03-17 – Inbjudan till Provning 109 (2019-04-12) har skickats ut

Inbjudan till provning 109 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Nectar of the Daily Dram

 

2019-03-10 – Årsmötesprotokoll

Protokollet från föreningens årsmöte 2019-02-09 är nu justerat.

En sammanfattning har lagts upp på hemsidan.

 

2019-03-10 MINI-Sammanfattning Provning 108

En MINI-sammanfattning för provning 108 har lagts upp på hemsidan

 

2019-03-09 – Provning 108 genomförd

57 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-02-21 Provning 108 (2019-03-09) - Uppdatering

Det är nu ca 53 deltagare anmälda till provningen.

Antalet platser har utökats från 45 till 60.

Sista anmälningsdag är 2019-02-28

 

2019-02-12 – Inbjudan till Provning 108 (2019-03-09) har skickats ut

Inbjudan till provning 108 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är Cognac Special.

 

2019-02-10 MINI-Sammanfattning Provning 107

En MINI-sammanfattning för provning 107 har lagts upp på hemsidan

 

2019-02-10 Sammanfattning Provning 106

Nu finns den kompletta sammanfattningen från provning 106 upplagd på hemsidan.

 

2019-02-10 – SWF Kvartalsbrev

Årets första kvartalsbrev från SWF finns att läsa HÄR

 

2019-02-09 – Provning 107 genomförd

103 medlemmar och gäster deltog i provningen, inräknat de som valde småflaskor.

 

2019-02-09 – Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte före provning 107.

Sammanfattning av årsmötet i kort punktform kommer på hemsidan efter att protokollet justerats.

 

2019-01-29 – Uppdaterat program

Programmet för 2019 är nu uppdaterat på hemsidan.

Vi har nu spikat ett tema för provningarna 110 och 111.

Därmed är programmet komplett för i år.

 

2019-01-28 Provning 107 (2019-02-09) - Uppdatering

Det är nu ca 88 deltagare anmälda till provningen.

Max antal deltagare är 105. Sista anmälningsdag är 2019-01-31.

 

2018-01-28 – Bilagor till föreningens årsmöte

Kallelsen till årsmötet har tidigare skickats ut via e-post.

Verksamhetsberättelse samt Förslag från styrelsen har nu skickats ut.

 

2019-01-20 – Kallelse till föreningens årsmöte

Kallelsen till årsmötet har skickats ut via e-post. Brevutskick följer inom kort. Verksamhetsberättelse samt förslag från styrelse och valberedning medföljer inte nu utan kommer att skickas ut lite senare, innan mötet.

 

2019-01-13 – Uppdaterat program

Programmet för 2019 är nu uppdaterat på hemsidan.

Vi har nu spikat ett tema för provning 112.

 

2019-01-09 – Inbjudan till Provning 107 (2019-02-09) har skickats ut

Inbjudan till provning 107 har skickats ut till medlemmarna via e-post och lagts upp på hemsidan.

Brevutskick följer inom kort. Temat för provningen är SWF-buteljeringar.